Faculty

Dr Alka karnik
Dr Ashok Khurana
Dr Alpana Joshi
Dr Bijoy Balakrishnan
Dr B. S. Ramamurthy
Dr Bimal Sahani
Dr Chandrashekhar Kenjale
Dr Chander Lulla
Dr Jyoti Chaubal
Dr Krishna Gopal
Dr Mrinalini Chatterjee
Dr Meenu Batra
Dr Nitin Chaubal
Dr Prashant patil
Dr Prasad Ranade
Dr Rajesh Kamble
Dr Rajas Chaubal
Dr Rachita Ramamurthy
Dr S. Suresh
Dr Sudarshan Suresh
Dr Sudheer Gokhale
Dr TLN Praveen
Dr Vandana Bansal
Dr Vivek Kashyap
Dr Yuvaraj Salunkhe

Hotel Dreamland

Behind S.T. Stand, Mahabaleshwar, Maharashtra 412806

Nov 22 -24, 2019

09:00 AM - 05:00 PM