Organising Committee

Organising Committee

Organizing chairperson
Dr. Ashok Khurana
Dr. Nitin Chaubal
Organizing Secretary
Dr. Chandrashekhar Kenjale
Organizing Joint Secretaries
Dr. Prasad Ranade
Dr. Yuvaraj Salunkhe
Scientific Chairpersons
Dr. Alpana Joshi
Dr. Chander Lulla
Dr. TLN Praveen
Scientific coordinator
Dr. Mohit shah
Local organizing committee
Dr. Amita Mahajani
Dr. Chetan Jathar
Dr. Deepak Bankar
Dr. Ganesh Marulkar
Dr. Hemal Maniar
Dr. Mugdha Dabholkar
Dr. Prashant Patil
Dr. Rajesh Kamble
Dr. Rajshree Pawar – Thoke
Dr. Sandeep Pansare
Dr. Santosh Sabnis
Dr. Sonal Bhosale
Dr. Uday Zende
Dr. Yogesh Veer
Dr. Yogita Athawale
Dr. Yuvaraj Salunkhe

Nov 22 -24, 2019

09:00 AM - 05:00 PM

Hotel Dreamland

Behind S.T. Stand, Mahabaleshwar, Maharashtra 412806